Natuurparken

De Waalse natuurparken streven naar een ontwikkelingsmodel dat mens en natuur verbindt op grondgebieden die de gemeentegrenzen overschrijden. De wens om een gebied in harmonie met de natuur te ontwikkelen door de oprichting van een natuurpark ontstond zich voor het eerst in het oosten van België, rond het natuurgebied van de Hoge Venen. De idee was om, naar het Franse model van de Franse regionale natuurparken, ingesteld door een decreet van Generaal De Gaulle in 1967, een gebied op duurzame wijze te beheren. Het gaat erom dat de mens zijn activiteiten kan ontplooien met het behoud van de vaak waardevolle gevarieerde flora en fauna, rekening houdend met de kwaliteit van zijn levenskader en met een duurzaam beheer van bronnen. De natuurparken zijn een logische invulling van een duurzame ontwikkeling.

De kern van hun opdracht ligt in de bescherming van de natuur en het leefmilieu, de ruimtelijke ordening, de economische en landelijke ontwikkeling, de sensibilisatie van het publiek. Op al deze punten is er met de tijd flink vooruitgang geboekt.

De opdrachten van de natuurparken

Het decreet van de Waalse Regering van 3 juli 2008 vat de opdrachten van de natuurparken als volgt samen:

  • zorgen voor de bescherming, het beheer en de valorisatie van het natuur- en landschappelijk erfgoed;
  • projecten van ruimtelijke ordening blijven bepalen en oriënteren volgens de principes van duurzame ontwikkeling;
  • duurzame ontwikkeling aanmoedigen door bij te dragen aan de lokale, economische en sociale ontwikkeling;
  • organiseren van onthaal, onderwijs en informatie van het publiek.

De volledige tekst van het decreet is hier beschikbaar

De projecten van de natuurparken

De natuurparken voeren tal van concrete projecten uit, waarvan een aantal op deze website zijn opgenomen.

Ontdek de natuurparken

Deze rijk geïllustreerde gids bevat de volledige informatie over negen natuurparken. U vindt er met name 9 kaarten met wandelroutes en een aantal beschrijvingen van wandelingen.

Acheter un exemplaire du Guide des Parcs naturels