Missions

La Fédération des Parcs Naturels overkoepelt de 10 Waalse natuurparken. Haar voornaamste taak bestaat uit:

  • de verdediging van de belangen van de natuurparken bij de overheid;
  • het opzetten van een partnerschap en uitwisselingen tussen de verschillende natuurparken (werkgroepen, opleidingen, enz.) ;
  • de verdediging van het standpunt van de natuurparken in verschillende adviesraden (CSWCN, CRAT, enz.) ;
  • het aanknopen van internationale betrekkingen;
  • het in de kijker zetten van de natuurparken in België en in het buitenland.